адаптація

АДАПТА́ЦІЯ, ї, ж.

1. біол. Пристосування організму або його окремих органів до умов середовища.

Адаптація може забезпечувати виживання в умовах конкретного місцеперебування, стійкість до впливу факторів абіотичного та біологічного характеру, а також успіх в конкуренції з іншими видами, популяціями, особинами (з наук. літ.);

Строга адаптація до провідних умов середовища є дуже типовою і поширеною в усіх групах організмів, у тому числі й серед рослин (з наук. літ.);

У більшості хворих відзначалися слабкість, головний біль, ускладнене дихання, зв'язане, можливо, з адаптацією до умов високогірного клімату (з наук.-попул. літ.);

Адаптація слуху;

Світлова адаптація.

2. соц. Звикання людини до нового середовища, нових умов (роботи, побуту).

Поряд із сенсорною адаптацією (тобто з пристосувальною зміною органів чуттів до діючого подразника) у психології говорять про адаптацію до соціальних умов, до дитячого закладу, про шкільну адаптацію та ін. (з наук.-попул. літ.);

Найважливішими для успішної виробничої адаптації є професійна підготовка індивіда, уміння працювати в групі (з наук.-попул. літ.);

Усі випускники училища успішно проходять період адаптації на виробництві (із журн.).

3. Пристосування певного об'єкта, системи і т. ін. до умов застосування.

Засвоєння іншомовної лексики забезпечується її адаптацією, викликаною специфікою говірок (заміна окремих звуків, метатеза, опрощення, декореляція, епентеза та ін.) (з наук. літ.);

Цінова політика підприємства охоплює багато аспектів, серед яких важливе місце займають проблеми вибору стратегії ціноутворення та постійної адаптації ціни до змін ринкового середовища (із журн.).

4. Пристосування (спрощення) тексту для малопідготовлених читачів, для тих, хто починає вивчати іноземну мову.

При адаптації текст звичайно скорочується, спрощується синтаксис, знімаються складні звороти, рідковживані слова і словосполучення замінюються загальновідомими або пояснюються (з навч. літ.).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. адаптація — Процес пристосування організмів до середовища існування. Словник термінів з агрофітоценології
 2. адаптація — (лат. adaptatio — пристосування) пристосування тексту до можливостей сприймання читача. Словник стилістичних термінів
 3. адаптація — -ї, ж. 1》 біол. Пристосування організмів, органів чуття до умов існування, до оточення. Адаптація організму — пристосування організму до змінюваних умов середовища. Адаптація рецепторів — зниження чутливості рецепторів до постійно діючих подразників. Великий тлумачний словник сучасної мови
 4. адаптація — АДАПТА́ЦІЯ, ї, ж., біол. Пристосування організмів, органів чуття до умов існування, до оточення. У більшості хворих відзначалися слабість, головний біль, ..ускладнене дихання, зв’язане, можливо, з адаптацією до умов високогірного клімату (Фізіол. ж., VI, 6, 1960, 779). Словник української мови в 11 томах
 5. адаптація — Процес загального пристосування організму до умов існування, зазвичай до нових або тих, які змінилися неочікувано. англ. adaptation; нім. Adaptation f=; угор. adaptáció; рос. адаптация. Словник із соціальної роботи
 6. адаптація — адапта́ція (лат. adaptatio, від adapto – пристосовую) 1. Пристосування організмів до умов навколишнього середовища; ¤ А. біологічна – пристосування організмів протягом життя багатьох поколінь до змін середовища; ¤... Словник іншомовних слів Мельничука
 7. адаптація — ПРИСТОСУВА́ННЯ (дія, процес), АКОМОДА́ЦІЯ спец., АДАПТА́ЦІЯ перев. біол.; АКЛІМАТИЗА́ЦІЯ перев. біол. (до нових кліматичних та ін. життєвих умов). Дитина спирається на плечі батьків, дідів.. Словник синонімів української мови
 8. адаптація — (від лат. adapto — пристосовую) пристосування людини до умов середовища (перш за все соціального середовища) і результат цього процесу Словник іншомовних соціокультурних термінів
 9. адаптація — (англ. аdaptation) 1. здатність будь-якої системи реагувати на навколишнє середовище і змінювати свою поведінку задля оптимального функціонування. 2. пристосування системи до реальних умов її існування. Економічний словник
 10. адаптація — Семантично відмінні адаптація й адоптація. Адаптація – пристосування організму до певних умов середовища. Крім того, полегшення тексту для осіб, що починають вивчати іноземну мову. Адаптація уривка. Адоптація – усиновлення. Адоптація малюка з дитбудинку. «Уроки державної мови» з газети «Хрещатик»
 11. адаптація — (від пізньолат. аdaptatio – пристосування) здатність системи цілеспрямовано набувати пристосування у складних середовищах, а також сам процес такого пристосовування. Адаптивні системи звичайно описуються в термінах цілі (мети) . Моделювання економіки. Тлумачний словник
 12. адаптація — адапта́ція іменник жіночого роду пристосування Орфографічний словник української мови
 13. адаптація — Процеси виникнення у межах популяції спадкових пристосувальних ознак при зміні умов середовища. Універсальний словник-енциклопедія
 14. адаптація — рос. адаптация (англ. adaptation, від латин. adapto — пристосовую) — пристосування до умов навколишнього середовища. У підприємницькій практиці — система заходів... Eкономічна енциклопедія