екзогенні змінні

В математичних моделях – величини, що характеризують середовище функціонування модельованої системи, умовно приймаються незалежними від невідомих моделі й за одноразового проведення розрахунків задаються як константи. Однак за багаторазових розрахунків, використання моделі в діалоговому режимі, включення її до різних ітеративних процедур як блоку, підмоделі екзогенні змінні зазнають. Варіювання екзогенних змінних виконується у разі їхнього недостатньо точного значення, для того щоб з’ясувати вплив похибок на розв’язок моделі. У разі розширенні моделі за рахунок включення до неї зв’язку, що характеризує залежність якої-небудь екзогенної змінної від невідомих, ця змінна стає ендогенною.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me