економетрія

Наукова дисципліна, що дає змогу на підставі положення економічної теорії й результатів економічних вимірювань надавати конкретний кількісний вираз загальним (якісним) закономірностям, зумовленим економічною теорією. Головну роль у математичному забезпеченні цієї дисципліни відіграють концептуальні положення економіко-математичного моделювання, методи математичної статистики , і передусім, – багатовимірного статистичного аналізу .

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. економетрія — ЕКОНОМЕТРІЯ, -ї, ор. -єю, ЕКОНОМЕТРИКА, -и, д. і м. -ці. Наука, що вивчає конкретні кількісні закономірності і взаємозв’язки економічних об’єктів і процесів з допомогою математичних і статистичних методів та моделей. Літературне слововживання
  2. економетрія — Розділ економічної науки, який займається вимірюванням взаємозалежностей між різними економічними величинами. Універсальний словник-енциклопедія
  3. економетрія — ЕКОНОМЕ́ТРІЯ, ї, ж. Наука, що вивчає економічні явища і процеси засобами математичного та статистичного аналізу; економетрика. Сучасні соціально-економічні процеси як об'єкти економетричного дослідження виходять за межі класичної економетрії (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  4. економетрія — (англ. еconometry) вивчення кількісних характеристик економічних явищ та процесів засобами математичного й статистичного аналізу. Економічний словник
  5. економетрія — див. економетрика. Великий тлумачний словник сучасної мови