емержентність

(від англ. emergen – такий що, раптово виникає) наявність у системи властивостей цілісності, або емержентних властивостей, тобто таких, які не притаманні її елементам і не є формальним наслідком властивостей елементів. Емержентність – одна з форм прояву діалектичного принципу переходу кількісних змін у якісні.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me