ендогенні змінні

Невідомі математичної моделі, її «внутрішні» змінні, що характеризують стан модельованої системи. Побудова кількісної моделі в результаті зводиться до опису залежності ендогенних змінних між собою, та від характеристик середовищаекзогенних змінних і абсолютних констант. Використання моделі передбачає задавання всіх екзогенних змінних і абсолютних констант, а також розрахунок відповідних щодо цього задавання значень ендогенних змінних. У процесі роботи з моделлю може виникнути необхідність фіксації значення якоїсь із ендогенних змінних, хоча б для декількох реалізацій моделі; в такому разі ендогенна змінна стає ензогенною .

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me