кібернетика

(від грец. kybernetike – мистецтво керувати) науковий напрямок, який вивчає процеси управління в економічних, технічних, біологічних, а також у соціальних системах.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. кібернетика — КІБЕРНЕ́ТИКА, и, ж. Наукова дисципліна про загальні закономірності процесів керування та зв'язку в організованих системах (машинах, живих організмах, суспільних формуваннях і т. ін.). Словник української мови у 20 томах
  2. кібернетика — кіберне́тика іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. кібернетика — КІБЕРНЕ́ТИКА, и, ж. Наука про загальні закономірності процесів керування та зв’язку в організованих системах (машини, живі організми, суспільні формування тощо). Словник української мови в 11 томах
  4. кібернетика — [к'ібеирнетиека] -кие, д. і м. -иец'і Орфоепічний словник української мови
  5. кібернетика — кіберне́тика (від грец. κυβερνητική – мистецтво керівництва) наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих системах. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. кібернетика — Наука про системи управління, а також про передавання та перетворення інформації у таких системах; осн. поняття к. — управління — означає здійснення бажаного впливу на певні процеси чи явища; к. почала розвиватись у 40-х XX ст. Універсальний словник-енциклопедія
  7. кібернетика — Кибернетика — cybernatics — Kybernetik — наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих системах. Основний об’єкт дослідження... Гірничий енциклопедичний словник
  8. кібернетика — -и, ж. Наука про загальні закони одержання, зберігання, передачі та обробки інформації. Біологічна кібернетика — розділ кібернетики, який вивчає закономірності управління та переробки інформації в біологічних системах. Великий тлумачний словник сучасної мови
  9. кібернетика — рос. кибернетика наука про загальні закони перетворення інформації в складних керуючих системах. Головна прикладна мета К. — автоматизація розумової праці в різних галузях людської діяльності. Основним поняттям... Eкономічна енциклопедія