модель

(фр. mоdele, від лат. modulus – міра, зразок) один із важливих інструментів наукового пізнання, умовний образ об’єкта дослідження чи управління. Модель – це уявний або реальний об’єкт, який у процесі свого вивчення замінює об’єкт-оригінал. Вона конструюється суб’єктом дослідження чи управління так, щоб відобразити найсуттєвіші для дослідження характеристики об’єкта (властивості, взаємозв’язки, структурні й функціональні параметри тощо). Конструювання моделі на підставі попереднього вивчення об’єкта і виокремлення його суттєвих характеристик, її експериментальний і/чи теоретичний аналіз, зіставлення результатів з даними про об’єкт, корегування моделі тощо є змістом методу моделювання .

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. модель — МОДЕ́ЛЬ, і, ж. 1. Зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. В перші дні дивився [Микола] все, що передавали. І сільськогосподарські передачі, і передачі будинку моделей (Ю. Словник української мови у 20 томах
 2. модель — Моде́ль, ж.р. Модель, унаочнення. Коли безпосередний погляд неможливий, то вчитель повинен унагляднити свою науку бодай препаратом, моделем, картиною, рисунком на таблиці, описом або порівнанєм. Українська літературна мова на Буковині
 3. модель — Взірець, зразок, копія; (поведінки) стандарт; (авта) тип, марка; (книжки) макет; (сукні) крій; (хто) натурник, жін. натурниця, моделька. Словник синонімів Караванського
 4. модель — МОДЕ́ЛЬ (зразок якогось нового виробу, взірцевий примірник чогось; предмет, відтворений у зменшеному, іноді збільшеному або натуральному вигляді); МАКЕ́Т (зразок чогось, відтворений перев. Словник синонімів української мови
 5. модель — МОДЕ́ЛЬ, і, ж 1. Зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. В перші дні дивився [Микола] все, що передавали. І сільськогосподарські передачі, і передачі будинку моделей (Збан., Курил. Словник української мови в 11 томах
 6. модель — В широкому розумінні в науці прийнято розуміти аналог, “замінник” оригіналу, який при певних умовах відтворює цікаві для дослідника властивості оригіналу. Словник із соціальної роботи
 7. модель — (від лат. Modulus — міра, зразок) — 1. Умовний образ певного об’єкту, процесу, явища. який, зберігаючи схожість та пропорції частин оригіналу, дає можливість вивчати його. Словник-довідник музичних термінів
 8. модель — -і, ж. 1》 Зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. 2》 Тип, марка конструкції. Нова модель машини. 3》 Зразок, що відтворює, імітує будову і дію якого-небудь об'єкта, використовується для одержання нових знань про об'єкт. Великий тлумачний словник сучасної мови
 9. модель — Моде́ль, -лю (зразка, ч. р.) і -лі (натурника, натурниці, ж. р.) (іт. modello, фр. modele, нім. Modell) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 10. модель — (фр. < лат. — міра, лад) Зразок певного виробу. В архітектурі М. виступають графічні матеріали, проектна документація, макети в певному масштабі. Архітектура і монументальне мистецтво
 11. модель — моде́ль іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 12. модель — [модел'] -л'і, ор. -л':у, р. мн. -леий Орфоепічний словник української мови
 13. модель — Модло, взірець, зразок, шкиль, див. макета, шаблон Словник чужослів Павло Штепа
 14. модель — рос. модель 1. Алгоритмічна схема процедури управління. Розробка М. складається з таких етапів: визначення цільової функції операції і розробка правил вибору рішень; побудова ієрархії елементів операції; визначення входу і виходу інформації. Eкономічна енциклопедія
 15. модель — моде́ль (франц. modele, від лат. modulus – міра) 1. Зразок, примірник чого-небудь. 2. Зменшене відтворення якоїсь споруди, механізму тощо. 3. Тип, марка, зразок конструкції. 4. Натурщик, натурщиця, якийсь предмет, що служить для художнього відображення. Словник іншомовних слів Мельничука
 16. модель — МОДЕЛЬ (від лат. modus — міра) — у загальному розумінні аналог (графік, схема, знакова система, структура) певного об'єкта (оригіналу), фрагмента реальності, артефактів, витворів культури, концептуально-теоретичних утворень тощо. Філософський енциклопедичний словник