модель

Моде́ль, ж.р. Модель, унаочнення. Коли безпосередний погляд неможливий, то вчитель повинен унагляднити свою науку бодай препаратом, моделем, картиною, рисунком на таблиці, описом або порівнанєм. Сам модель має бути вірний, тобто відповідати дійсній річи; як є ним картина, то вона повинна бути велика і колірована (Канюк, 1911, 93); Рівночасно з тим я бралась за олівець, маючи незначні майже початки рисунків зі школи, і починала рисувати. Та не в природі шукала я моделів — на те ніхто не звертав уваги, але з інших ілюстраций. Остаточно... звернулася і до природи (Коб., Про себе саму, 52)

// пол. model, ж.р. — модель.

Джерело: Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст. на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. модель — моде́ль іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 2. модель — В широкому розумінні в науці прийнято розуміти аналог, “замінник” оригіналу, який при певних умовах відтворює цікаві для дослідника властивості оригіналу. Словник із соціальної роботи
 3. модель — (фр. mоdele, від лат. modulus – міра, зразок) один із важливих інструментів наукового пізнання, умовний образ об’єкта дослідження чи управління. Модель – це уявний або реальний об’єкт, який у процесі свого вивчення замінює об’єкт-оригінал. Моделювання економіки. Тлумачний словник
 4. модель — Взірець, зразок, копія; (поведінки) стандарт; (авта) тип, марка; (книжки) макет; (сукні) крій; (хто) натурник, жін. натурниця, моделька. Словник синонімів Караванського
 5. модель — [модел'] -л'і, ор. -л':у, р. мн. -леий Орфоепічний словник української мови
 6. модель — -і, ж. 1》 Зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. 2》 Тип, марка конструкції. Нова модель машини. 3》 Зразок, що відтворює, імітує будову і дію якого-небудь об'єкта, використовується для одержання нових знань про об'єкт. Великий тлумачний словник сучасної мови
 7. модель — Модло, взірець, зразок, шкиль, див. макета, шаблон Словник чужослів Павло Штепа
 8. модель — (від лат. Modulus — міра, зразок) — 1. Умовний образ певного об’єкту, процесу, явища. який, зберігаючи схожість та пропорції частин оригіналу, дає можливість вивчати його. Словник-довідник музичних термінів
 9. модель — МОДЕ́ЛЬ, і, ж. 1. Зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. В перші дні дивився [Микола] все, що передавали. І сільськогосподарські передачі, і передачі будинку моделей (Ю. Словник української мови у 20 томах
 10. модель — моде́ль (франц. modele, від лат. modulus – міра) 1. Зразок, примірник чого-небудь. 2. Зменшене відтворення якоїсь споруди, механізму тощо. 3. Тип, марка, зразок конструкції. 4. Натурщик, натурщиця, якийсь предмет, що служить для художнього відображення. Словник іншомовних слів Мельничука
 11. модель — МОДЕЛЬ (від лат. modus — міра) — у загальному розумінні аналог (графік, схема, знакова система, структура) певного об'єкта (оригіналу), фрагмента реальності, артефактів, витворів культури, концептуально-теоретичних утворень тощо. Філософський енциклопедичний словник
 12. модель — МОДЕ́ЛЬ (зразок якогось нового виробу, взірцевий примірник чогось; предмет, відтворений у зменшеному, іноді збільшеному або натуральному вигляді); МАКЕ́Т (зразок чогось, відтворений перев. Словник синонімів української мови
 13. модель — Моде́ль, -лю (зразка, ч. р.) і -лі (натурника, натурниці, ж. р.) (іт. modello, фр. modele, нім. Modell) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 14. модель — МОДЕ́ЛЬ, і, ж 1. Зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. В перші дні дивився [Микола] все, що передавали. І сільськогосподарські передачі, і передачі будинку моделей (Збан., Курил. Словник української мови в 11 томах
 15. модель — рос. модель 1. Алгоритмічна схема процедури управління. Розробка М. складається з таких етапів: визначення цільової функції операції і розробка правил вибору рішень; побудова ієрархії елементів операції; визначення входу і виходу інформації. Eкономічна енциклопедія
 16. модель — (фр. < лат. — міра, лад) Зразок певного виробу. В архітектурі М. виступають графічні матеріали, проектна документація, макети в певному масштабі. Архітектура і монументальне мистецтво