сукупна продуктивність ресурсів

Багатофакторна продуктивність, показник автономного технічного прогресу, що відображає комплексний вплив якісних змін в економіці на зростання виробництва. Характеризує відносну ефективність суспільного виробництва, відображаючи загальний ефект різних впливів, враховуючи нові технології, інвестиції в основний капітал, рівень виробництва, завантаження потужностей, кваліфікацію менеджерів, використання енергії та затрати робочої сили. Сукупна продуктивність ресурсів визначається як відношення випуску до агрегованих витрат ресурсів.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me