Васильєв, Сергій Олександрович

Васильєв, Сергій Олександрович (1937, Волгоград) — укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (1961). Канд. філософських наук (1970), ст. наук. співр. Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ. Викладав філософію і логіку у вузах України. Фахівець у галузі філософії мови, семіотики, логіки. Досліджував проблеми знакової діяльності, механізмів утворення і розуміння текстів, процедур творчого мислення. Автор багатьох статей у наукових збірках та часописах, співавтор колективних монографій.

[br]

Основні твори: "Філософський аналіз гіпотези лінгвістичної відносності" (1974); "Синтез смислу при створенні й розумінні тексту" (1988).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me