Новаліс

Новаліс (справжнє ім'я Фридрих фон Харденберг) (1772, Відерштедт, побл М. ансфельда — 1801) — нім. поет-романтик. Навчався в Ієні, Ляйпцигу, Віттенберзі. Філософський світогляд Н. як одного із чільних представників ранньоромантичного руху склався під впливом Гете, Шиллера, Фіхте, Шеллінга. Критично і, зрештою, негативно ставився до раціоналізму доби Просвітництва, віддаючи перевагу версії ідеалізму у дусі Фіхте й Шеллінга. Н. був переконаний, що примирення протилежностей можливе лише через ототожнення спасіння і ніщо, внаслідок чого здійснюється відкриття нескінченної реальності. На порозі цього відкриття стоїть поет, його снага (завдяки вивільненню власної уяви із тенет фрагментизованого механістичного світу) осягнути власне "Я" й у такий спосіб — глибини буття. Важливим засобом поетичного мислення вважав афоризм.

[br]

Основні твори: "Учні в Саїсі" (1798); "Гімни Ночі" (1800); "Генрих Офтердингер" (1876).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. Новаліс — Псевдонім Фрідріха Леопольда фон Гарденберґа), 1772-1801, нім. поет; видатний представник раннього романтизму; лірика (Гімни до Ночі), фрагменти біографічного роману, релігійні пісні. Універсальний словник-енциклопедія