Паніні

Паніні (V — IV ст. до н.е., м. Гандгар у Пн.-Зх. Індії, нині Лахор, Пакістан) — давньоінд. мовознавець, засновник граматики санскриту, яка була ним викладена в "Аштадгьяі" ("Восьмикнижжя"), що подає класичний зразок системного підходу до мови. Розроблені П. методи описання мови тісно пов'язані із загальними проблемами логіки та методології наукового пізнання. "Аштадгьяі" є найдавнішою з відомих граматик світу і складається із 4000 стислих правил-афоризмів, кожне з яких за допомогою кількох слів передає певне граматичне правило. П. послідовно размежовує мову-об'єкт та метамову, остання подається у вигляді формалізованого запису алгебраїчного типу та є одним із ранніх зразків спеціалізованих мов науки.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me