Ручка, Анатолій Олександрович

Ручка, Анатолій Олександрович (1940, Темрюк, Краснодарський край) — укр. соціолог, соціальний філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (1967). Канд. філософських наук (1971), проф. (2000). Од 1970 р. працював в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ. Од 1990 р. — зав. від. Ін-ту соціології НАНУ О. д 1998 р. — заступник директора Ін-ту соціології НАНУ. Акад. Української академії політичних наук. Коло наукових інтересів: теорія та історія соціології, соціологія культури і масових комунікацій, соціологія цінностей, соціологія трансформаційних процесів.

[br]

Основні твори: "Соціальні цінності і норми (Деякі теоретичні і прикладні питання соціологічного аналізу)" (1976); "Ціннісні орієнтації робітничої молоді", у співавт. (1978); "Ціннісний підхід у системі соціологічного знання" (1987); "Стимулювання і мотивація праці на промисловому підприємстві", у співавт. (1988); "Нариси з історії соціологічної думки", у співавт. (1992); "Курс історії теоретичної соціології", у співавт. (1995).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me