антиципація

АНТИЦИПАЦІЯ (від лат. anticipatio — напередсхоплення) — поняття, що позначає здатність передбачати події. Зустрічається вже у стоїків та епікурейців. У Канта тлумачиться як апріорна напередвизначеність форм досвідно-теоретичного знання. Нині здебільшого вживається у когнітивних дисциплінах.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. антиципація — Ї, ор. -єю. 1. Передбачення, здогад, прогноз. 2. Передчасне настання якогось явища. 3. Заздалегідь складене уявлення про щось. Літературне слововживання
  2. антиципація — антиципа́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. антиципація — (лат. anticipatio — передбачення) — здатність випереджаючого уявлення явища, передбачення дій або поведінки індивіда до того, як вини будуть здійснені. А. має значення в індивідуальному вокальному та інструментальному навчанні музиці. Словник-довідник музичних термінів
  4. антиципація — АНТИЦИПА́ЦІЯ, ї, ж. 1. псих. Передбачування, вгадування подій, явищ; заздалегідь складене уявлення про що-небудь. Антиципація є здатністю діяти та приймати ті чи інші рішення з певним часово-просторовим випередженням очікуваних подій (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  5. антиципація — антиципа́ція (лат. anticipatio, від anticipo – наперед засвоюю, сприймаю заздалегідь) 1. Передбачення, здогад, прогноз. 2. Передчасне настання якогось явища, дії. 3. Заздалегідь складене уявлення про щось. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. антиципація — Погляд, слушне припущення, на даний момент не обґрунтоване, але яке знаходить підтвердження в майбутньому. Універсальний словник-енциклопедія
  7. антиципація — див. прогноза Словник чужослів Павло Штепа
  8. антиципація — (англ. апticipation) виплата грошей за діловим зобов’язанням до встановленого терміну. Економічний словник
  9. антиципація — -ї, ж. 1》 Передбачення, здогад, прогноз. 2》 Передчасне настання якогось явища, дії. 3》 Заздалегідь складене уявлення про що-небудь. 4》 фін. Оплата боргового зобов'язання до настання встановленого терміну. Великий тлумачний словник сучасної мови
  10. антиципація — рос. антиципация (від латин. anticipatio, anticipo-сприймаю заздалегідь) — 1. Дії, спрямовані на передбачення явищ, подій, прогнозування перебігу обставин. Eкономічна енциклопедія