антитринітаризм

I

АНТИТРИНІТАРИЗМ (від грецьк. άντι — проти; лат. trinitas — Трійця) — течія в протестантизмі, спричинена Реформацією. Під впливом номіналізму і ренесансного гуманізму актуалізувала вчення Арія (див. аріанство), який заперечував Трійцю, Божественну природу Христа. В А. Бог — єдине єство, ідеальний розум, етичне начало. Ідейна система А., розроблена Серветом, Л. і Ф. Социнами, відновила пелагіанство у догматах гріхопадіння і спокутування, обґрунтувала принципи позаконфесійної віри, критичного аналізу Біблії, примату розуму над вірою, свободи совісті, обопільної незалежності духовної і світської влади; за ідеями невидимої Церкви і хрещення за вірою наближається до радикального протестантизму. У XVI — XVII ст. А. був поширений в Італії, Швейцарії, Голландії, Угорщині. В Україні розвинувся у социніанство. Близький до деїзму і пантеїзму, вплинув на Локка, Спінозу. Еволюціонував у бік філософського раціоналізму.

В. Любащенко

[br]

II

див. социніанство

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. антитринітаризм — антитринітари́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. антитринітаризм — Загальна назва християнських доктрин, що відкидають догмат про Святу Трійцю; з'явився у II-III ст. (аріанство) і знову в період реформації, зокрема у социніан; в наш час риси а. присутні у доктрині свідків Єгови і мормонів. Універсальний словник-енциклопедія