благоговіння перед життям

БЛАГОГОВІННЯ ПЕРЕД ЖИТТЯМ — світоглядний принцип етики Швейцера, згідно з яким головним є не факт мислення людини, а факт її існування, що втілюється у волі до життя. Тільки людина здатна усвідомити ідентичність волі до життя у всіх її різноманітних проявах і відчути благоговіння перед життям як таким. Тим самим завдяки людині воля до життя сягає рівня згоди із собою (бо людина втілює цю згоду в діяльності, підпорядкованій принципові Б. п. ж.) М. исляча людина стає, таким чином, етичною особистістю, а утвердження нею волі до життя перетворюється на моральне завдання. Принцип Б. п. ж. поєднується з безмірною відповідальністю людини за все живе. Етика людських стосунків є лише поодиноким випадком універсальної космічної етики. Принцип Б. п. ж. знайшов подальший розвиток в етиці відповідальності Йонаса.

О. Кисельова

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me