ведизм

ВЕДИЗМ — 1) Релігія стародавньої Індії доби Вед, в основі якої лежить міфологічна свідомість патріархального типу з визнанням культу багатьох богів (Агні, Адіті, Індра, Сур'я, Варуна, Сома та ін.), що уособлюють сили та явища природи (вогонь, земля, блискавка, небо, місяць). Класичний політеїзм В. доповнюється елементами монотеїстичної віри. Центральним моментом обрядовості В. є жертвоприношення богам із метою умилостивити, привернути їхню увагу, виявити вдячність, а зрештою, поєднати світ богів та світ людей, небо і землю. Головні положення В. склали основу багатьох релігійних і релігійно-філософських учень Індії. 2) Принцип східного світорозуміння, за яким визнається священність і авторитетність Вед як джерела абсолютної істини в осмисленні Всесвіту, місця в ньому людини, характеру і форми u стосунків із надприродними істотами.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. ведизм — ВЕДИ́ЗМ, у, ч. В Індії – найдавніша релігія, для якої характерні обожнювання сил природи, часто в міфологічних образах. Основи ведизму викладено у Ведах (з наук.-попул. літ.); З ведизму, що сформувався в період із кінця ІІ до середини І тисячоліття... Словник української мови у 20 томах
  2. ведизм — веди́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  3. ведизм — ведаїзм, -у, ч. В Індії – найдавніша релігія, для якої характерні обожнювання сил природи, згодом – суспільних сил, культ предків. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. ведизм — веди́зм, ведаїзм (санскр.) в Індії найдавніша релігія, для якої характерні обожнювання сил природи, згодом – суспільних сил, культ предків. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. ведизм — Найдавніша, відома з Вед, форма індуїзму; виникла в результаті взаємного впливу вірувань аріїв і первісних жителів Індії; багатобожжя з монотеїстичними тенденціями, віра в існування космічного порядку (рута)... Універсальний словник-енциклопедія