доктрина

ДОКТРИНА — вчення, система теоретично обґрунтованих поглядів на суттєво важливі соціально-політичні, моральні, релігійні та ін. питання. Д. виступає найбільш концептуалізованою формою існування ідеології, яка безпосередньо орієнтована на практичну дію, втілення в життя, дотримання в політиці і повсякденній поведінці. На відміну від ідеології, Д. часто може існувати у вигляді конкретного документа. Здебільшого категорію Д. вживають для позначення концептуальних засад політичної філософії і практичної політики (зовнішньополітична Д., військова Д. та ін.). Д. також можна вважати певні сутнісні положення ідеологічної системи, за умов збереження яких вона зберігає свою самобутність і визначеність. Процес активного навіювання різними засобами певних ідеологічних поглядів отримав назву "індоктринація". Остання вважається різновидом маніпуляції свідомістю, хоча звичайно індоктринація складає сутнісну основу більшості політичних кампаній, політичної пропаганди тощо.

В.Заблоцький

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. доктрина — доктри́на (лат. doctrina – вчення) наукова або філософська теорія, політична система, керівний теоретичний або політичний принцип (напр., воєнна Д.) або нормативна формула. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. доктрина — ДОКТРИ́НА, и, ж., книжн. Політичне, наукове, філософське, військове і т. ін. вчення, теорія, система поглядів. Чотири українських фронти відокремились від своєї техніки з самою лише легкою зброєю й пішли наперекір стихіям і воєнним доктринам громити ворога (Довж., І, 1958, 355). Словник української мови в 11 томах
  3. доктрина — ТЕО́РІЯ (сукупність положень в якій-небудь галузі знань, система поглядів на щось і т. ін.), ВЧЕ́ННЯ (УЧЕ́ННЯ), ДОКТРИ́НА книжн., ПОБУДО́ВА книжн., ПОБУДУВА́ННЯ книжн.; ТЕО́РІЙКА зневажл. Словник синонімів української мови
  4. доктрина — рос. доктрина (латин. doctrina- вчення) — сукупність постулатів, що є основою економічної, наукової, політичної чи філософської теорій. Eкономічна енциклопедія
  5. доктрина — доктри́на іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. доктрина — (англ. doctrine) визначає кінцеву мету організації, її кредо і філософію, у кінцевому підсумку синонімічна з поняттям “призначення організації”. Істотною передумовою наявності д. повинні бути її бажаність і легітимність. Економічний словник
  7. доктрина — Вчення, теорія, система поглядів; ФР. теза, принцип, світогляд; п! ДОГМА, ПЕРЕКОНАННЯ. Словник синонімів Караванського
  8. доктрина — -и, ж., книжн. Політичне, наукове, філософське, військове і т. ін. вчення, теорія, система поглядів. Великий тлумачний словник сучасної мови
  9. доктрина — Доктри́на, -ни, -ри́ни, -ри́н Правописний словник Голоскевича (1929 р.)