евдемонізм

ЕВДЕМОНІЗМ (від грецьк. ευδαιμονία — щастя, блаженство) — етичний принцип, згідно з яким щастя є основною і кінцевою метою людських прагнень, критерієм моральної діяльності. Теза софіста Протпагора, що людина — це міра усіх речей, була тим поштовхом, який пізніше спричинився до появи етики Е. Безпосередньо ж передумовою Е. була критика софістів Сократом та його ідея внутрішньої свободи людини. Особливість Е. як етичного принципу в тому, що він не ототожнює повністю поняття щастя і насолоди, як це робить гедонізм. Не відкидаючи положення про зв'язок цих понять, Е. розглядає щастя не лише як індивідуальну насолоду, а й як здатність отримувати її на основі досконалого облаштування внутрішнього світу людини та її стосунків з іншими. Щасливою і доброчесною є така людина, яка спроможна гармонійно розвиватися і таким чином приносити насолоду не лише собі, а й іншим людям. В етиці Аристотеля щастя — це особливий вид самореалізації у розумно спрямованій діяльності, що супроводжується насолодою. Представниками Е. можна також вважати Сократа й Епікура в Античності; Тому Аквінського у Середньовіччі; Локка, Г'юма, Мандевіля, Фоєрбаха у Новий час. Соціальний Е. вбачає мету людських прагнень у здобутті "найбільшого щастя для найбільшої кількості людей" (Бейтам) і в цьому наближається до утилітаризму.

С. Кисельов

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. евдемонізм — Евдемоні́зм, -му, -мові Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  2. евдемонізм — евдемоні́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  3. евдемонізм — ЕВДЕМОНІ́ЗМ, у, ч., філос. Ідеалістичний напрям в етиці, який вважає основою моральності прагнення людини до щастя. Словник української мови в 11 томах
  4. евдемонізм — Етичний погляд, згідно з яким щастя є найбільшим благом і остаточною метою людини. Універсальний словник-енциклопедія
  5. евдемонізм — -у, ч., філос. Ідеалістичний напрям в етиці, який вважає основою моральності прагнення людини до щастя. Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. евдемонізм — евдемоні́зм (грец. εύδαιμονιομός, від ευδαιμονία – щастя) етичний принцип, який основою моральності вважає прагнення людини до щастя. Словник іншомовних слів Мельничука