езотеричне та екзотеричне

ЕЗОТЕРИЧНЕ та ЕКЗОТЕРИЧНЕ — поняття, які окреслюють міру оприлюдненості тих чи тих феноменів культури Е. зотеричне є поняттям, що охоплює явища культури, які відкриті небагатьом обраним — еліті, яка пройшла духовну ініціацію, що може і не мати чіткого соціального оформлення. Поняття екзотеричного окреслює ті феномени культури, що відкриті для масового сприйняття. Актуалізація понять Ез. та Ек. у сучасній філософії культури завдячує творам Блаватської, Шуре та Генона, в яких представлено спробу розділити будь-яку культуру на езотеричний та екзотеричний прояви, причому езотеричний прояв стає синонімом автентичного, справжнього її буття. На цій підставі езотеричне тлумачиться як універсальне знання, що пронизує всі релігійні та філософські системи світу з найдавніших часів до сучасності. Починаючи з кін. XIX ст., це знання отримало назву "езотеризм". Поділ культури на Ез. та Ек. стосується насамперед релігійної царини, проте з Нового часу, в умовах поширення процесу секуляризації, ці явища характеризують культуру в цілому, а тому корелюють із поняттями елітарної та масової культур.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me