етологія

ЕТОЛОГІЯ — біологічна дисципліна, що досліджує поведінку тварин і біологічні засади поведінки людини. Вчення про поведінку бере початок у таких традиційних галузях знання, як психологія, фізіологія та зоологія. Згодом на їх основі сформувалися порівняльна психологія та зоопсихологія, еволюційний аналіз поведінки та Е., яка певного мірою є синтезом згаданих вище дисциплін. Попередником сучасного наукового підходу до вивчення поведінки тварин є Дарвін. Його теорія природного добору дозволяє розглядати поведінку на еволюційних засадах, становить ключовий аспект сучасної Е. Погляди Дарвіна на інстинкт є підґрунтям поглядів засновників класичної Е. Значної ваги набули також висновки Дарвіна про еволюційну єдність людини та представників тваринного світу. Засновниками класичної Е. є австр. вчений Лоренц та голланд. вчений Тинберген. Характерною рисою їх досліджень стала спроба поєднати еволюційне, або функціональне, розуміння суті поведінки з розкриттям причин та механізмів поведінкових актів, а також наголошення на необхідності безпосереднього вивчення поведінки тварин у природному середовищі. Дослідник поведінки має дати відповіді на наступні запитання: які причини конкретного поведінкового акту, що його здійснює тварина; як відбувається становлення цього акту в процесі онтогенезу; яке значення він має для виживання; як відбувалася його еволюція? Концептуальне становлення класичної Е. завершилося у 1950-х рр. У 1960-ті рр. виникла об'єктивна потреба пояснення механізмів поведінкових явищ на всіх рівнях організації живого, а отже, й необхідність тіснішої взаємодії Е. з іншими біологічними дисциплінами. На основі подальшого розвитку міждисциплінарних зв'язків утворився комплекс суміжних дисциплін, що вивчають усі рівні організації та регуляції поведінки в процесах онто- та філогенезу. Вони об'єднуються під загальною назвою синтетичної Е. Згідно з Тинбергеном, внаслідок злиття класичної Е. з нейрофізіологією, багатьма розділами психології, екології, еволюційного вчення та генетики етологами слід вважати усіх біологічно орієнтованих дослідників поведінки. Науковий підхід Лоренца та Тинбергена вирізнявся значною філософською спрямованістю й не лише вплинув на подальший розвиток науки про поведінку, а й стимулював бурхливі дискусії в гуманітарних науках.

Т. Гардашук

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. етологія — етоло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. етологія — -ї, ж. Наука, яка вивчає особливості поведінки організмів у всіх її проявах. || Розділ зоології, що вивчає поводження тварин у природних умовах. || Наука про поведінку тварин, особливо там, де результати вивчення призначені для екстраполювання на поведінку людини. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. етологія — етоло́гія (від грец. ήθος – звичай і ...логія) наука, що вивчає особливості поведінки організмів у всіх її проявах. Словник іншомовних слів Мельничука
  4. етологія — Етоло́гія, -гії, -гією (гр.) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  5. етологія — ЕТОЛО́ГІЯ, ї, ж. Наука, яка вивчає особливості поведінки організмів у всіх її проявах. Значення розвитку і досягнень етології важко переоцінити, її дані насамперед необхідні для передбачення поведінки тварин і управління нею (Знання.. Словник української мови в 11 томах