класифікація логічна

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІЧНА (від лат. classis — розряд; facio — роблю) — багатоступінчастий, послідовний поділ обсягу поняття з метою систематизації, поглиблення і отримання нових знань щодо членів поділу. Результатом К. л. є система співпорядкованих понять: подільне поняття є родом, а нові поняття (члени поділу) є видами цього роду, видами видів і т.ін. Розрізняють штучну і природну класифікації.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me