класична логіка

КЛАСИЧНА ЛОГІКА — сукупність логічних теорій, що характеризуються класичною оцінкою істиннісних значень формул та класичним розумінням заперечення. Класична оцінка формул полягає в тому, що головна інтерпретація розглядається як приписування кожній формулі одного з двох значень — "істинне" чи "хибне". Інші інтерпретації допускаються, але вважаються штучними. Класичне розуміння заперечення ґрунтується на визнанні положення, за яким подвійне заперечення рівноцінне ствердженню. Відхід від класичних принципів здійснюється різними шляхами.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me