мегарики

МЕГАРИКИ (мегарська школа) — одна з сократичних шкіл, заснована учнем Сократа Евклідом з Мегари (435 — 365 до н.е.). Інші представники — Евбулід, Стилпон, Діодор Крон, що їх в Античності називали також еристиками ("сперечальниками"). М. виходили з тези про тотожність блага і буття, відкидаючи можливість існування їх протилежності. Багатоманітність речей — це лише розмаїття імен, які позначають єдине Благо Ц. я позиція спонукала до аналізу співвідношення змісту понять і речей, наслідком чого стала низка логічних парадоксів, сформульованих М. Найвідоміші серед них: "Купа" (якщо додавати по одному зерну, то від якого утвориться купа?), "Брехун" (якщо я кажу, що завжди брешу, то у цьому випадку брешу чи кажу правду?), "Рогатий" (Що не втрачав, те маєш. Роги не втрачав. Отже, роги маєш). Діяльність М. відіграла велику роль у становленні логіки і розробці логічної проблематики.

С. Пролеєв

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me