операційні визначення

ОПЕРАЦІЙНІ ВИЗНАЧЕННЯ — специфічні визначення термінів і понять мови науки шляхом зіставлення їх з множиною операцій (процесів, явищ тощо), які можна емпірично спостерігати й вимірювати. Термін має операційне значення тоді і тільки тоді, коли вказано семантичні правила зв'язку терміна з операціями. Гносеологічна роль О. в. полягає в тому, що вони дають можливість встановити зв'язок наукової теорії з її емпіричним базисом. У філософії операціоналізму перебільшується теоретико-пізнавальне значення 0. в. Операціоналізм вважає, що будь-яке поняття можна визначити, лише описуючи операції, які використовують при його конструюванні, вживанні і перевірці. Насправді О. в. дають лише часткову, а не повну емпіричну інтерпретацію термінів і стають малоефективними, коли виникає потреба в узагальненнях.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me