операцій теорія дослідження

ОПЕРАЦІЙ ТЕОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ — теорія, в якій розроблено методику вивчення складних систем з метою знаходження найкращих варіантів їх організації, планування та керування їхньою діяльністю. Основним завданням теорії є пошук засобів досягнення поставленої мети шляхом здійснення певних операцій як цілеспрямованих дій. Для цього О. т. д. користується точним математичним описом операції із зазначенням початкових або граничних умов змін величин, які її характеризують, тобто моделлю операції. О. т. д. включає операційне програмування, теорію ігор, теорію статистичних рішень, теорію масового обслуговування тощо. Методи О. т. д. дають можливість економічно планувати виробництво та оперативно керувати ним, прогнозувати розвиток науки і техніки, об'єктивно досліджувати різноманітні прояви діяльності організованих колективів у кількісному відношенні.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me