парапсихологія

ПАРАПСИХОЛОГІЯ (від грецьк. παρα — префікс, що означає біля, ззовні; ψυχή — душа) — 1) Коло незвичайних явищ (псіявищ), що не розглядаються як доведені факти сучасними природничими науками (яснобачення, позасенсорна передача інформації на відстані, безконтактне пересування предметів тощо); 2) Система поглядів, яка претендує на статус науки і вважає своїм головним завданням вирішення фундаментальних питань психології засобами фізики. На підставі багатьох теоретичних припущень П. намагається довести можливість існування псі-явищ та, відповідно, вивчення їхніх особливостей. П. набула подоби наукової дисципліни наприк. XIX ст., коли поширилися спроби застосовувати наукові підходи до пояснення медіумізму (спіритизму) та телепатії. Прихильниками П. у XIX ст. були відомі вчені: Крукс (1832 — 1919), Баррет (1844 — 1925), Бутлеров (1828 — 1886) та ін. У 80-х рр. XIX ст. у Великій Британії та Америці виникли тов-ва психічних досліджень, що займалися П. Подібні організації нині діють у багатьох країнах світу (напр., в Росії це Фонд парапсихології ім. Васильєва; в Україні дослідження псі-явищ проводить наукове тов-во ім. Попова). В П. існує декілька теоретичних позицій, які наближають її або до природничих наук, або до окультизму й містики. Концепції П. мають певне значення для формування доктринальних основ окремих новітніх релігійних течій.

О. Карагодіна

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. парапсихологія — парапсихоло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. парапсихологія — -ї, ж. Галузь психології, що вивчає можливість пересилання й сприйняття інформації на відстані без участі органів чуттів, впливу живої істоти на живу істоту або на фізичні явища без м'язових зусиль. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. парапсихологія — Галузь досліджень пограничної психології, яка займається т. зв. паранормальними явищами (напр., телепатія, психокінез, позачуттєве спостереження), які важко з'ясувати на ґрунті відомих законів природи; в світлі сучасних досліджень залишається суперечливим поняттям. Універсальний словник-енциклопедія
  4. парапсихологія — ПАРАПСИХОЛО́ГІЯ, ї, ж. 1. Течія в психології, що ставить своїм завданням вивчення незвичайних психологічних явищ – ясновидіння, телепатії і т. ін. Словник української мови у 20 томах
  5. парапсихологія — парапсихоло́гія (від пара... і психологія) течія в психології, що ставить своїм завданням вивчення незвичайних психологічних явищ – яснобачення, телепатії тощо. У П. слід строго розрізняти науковоприродничий і антинауковий, ідеалістичний підхід. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. парапсихологія — ПАРАПСИХОЛО́ГІЯ, ї, ж. Течія в психології, що ставить своїм завданням вивчення незвичайних психологічних явищ — ясновидіння, телепатії і т. ін. Словник української мови в 11 томах