пацифізм

ПАЦИФІЗМ (від лат. pacificus — миротворчий) — суспільно-політична течія, етичний принцип. Основна мета і спрямованість П. — зменшення масштабів мілітаризації суспільства, а в ідеалі — скасування воєн як таких. П. виходить із невиправданості, нелюдськості і шкідливості будь-якої війни, вбачаючи у громадянській єдності (зокрема, узгодженій непокорі) шлях до обмеження мілітарних зазіхань держави. Пацифістські ідеї, настрої та поведінкові прояви можна простежити з стародавніх часів, зокрема у морально-релігійних настановах, які звеличували ненасильство і ригористичну покору обставинам без активного спротиву, але в той же час із послідовним моральним засудженням активного злочинства. Послідовного П. дотримуються окремі течії християнства (квакери, духоборці, свідки Єгови тощо). З часів Відродження гуманістична думка починає розвінчувати лицарський етос мілітарності і "життя у подвигах та звитязі" (за Еразмом Роттердамським). Утопічна думка також принципово заперечувала стан війни як такий, що суперечить розумній, суголосній людській природі та організації суспільного життя (П. загалом тяжіє до утопізму, але це не заважає філософії та ідеалу П. позитивно впливати на суспільство). Організовані рухи за мир виникають в Європі і Пн. Америці після завершення наполеонівських війн. П. цих рухів живився здебільшого ліберальним переконанням у тому, що економічний прогрес і процвітання є неможливими в умовах війни. Згодом, на рубежі XIX — XX ст., П. стає органічно притаманним анархістському та деяким відгалуженням соціалістичного руху. З поширенням практики загального військового призову (особливо за часів Першої світової війни) П. починає пов'язуватися з особистісною життєвою позицією людини, веліннями її совісті, відмовою брати до рук зброю і служити у війську (т. зв. "безумовний П."). Такого роду поведінковий П. поставив на порядок денний і зробив реальністю альтернативну військову службу, толерантне ставлення до людей, які з релігійних міркувань відмовляються від військової служби. Актуальність П. в сучасних умовах підсилюється тим, що руйнівна сила мілітарності стає за наявності засобів масового знищення смертельно небезпечною для самого існування людства.

В. Заблоцький

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. пацифізм — ПАЦИФІ́ЗМ, у, ч. Буржуазно-ліберальна політична течія, прихильники якої засуджують будь-які війни, незалежно від їхнього характеру. Поряд з фемінізмом культ “чутливості” XVIII ст. Словник української мови у 20 томах
  2. пацифізм — пацифі́зм (від лат. pacificus – миротворний) ліберально-буржуазна політична течія, прихильники якої засуджують будь-які війни, незалежно від їхнього характеру, помилково вважають, що можна запобігти війнам, незалежно від причин, що їх породжують... Словник іншомовних слів Мельничука
  3. пацифізм — Суспільно-політичний рух, який пропагує мир і засуджує будь-які війни, а також приготування до них; перші пацифістські організації виникли у Великій Британії та США на поч. XIX ст. Універсальний словник-енциклопедія
  4. пацифізм — пацифі́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  5. пацифізм — Переконання в тому, що всі війни є злом, наскільки б справедливою не була причина для боротьби або що б не загрожувало якійсь держави. Це переконання часто грунтується на релігійній вірі, але має також і гуманістичні та політичні корені. Енциклопедія політичної думки
  6. пацифізм — Пасифі́зм і пацифі́зм, -му, -мові (лат.-фр.) пацифі́зм і пасифі́зм, -му, -мові Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  7. пацифізм — Антивійськовий миротворчий рух, який виступає проти всіляких війн, який виник ще у минулому столітті. Ідеї пацифізму зароджуються на ліберальній і гуманістичній, теоретичній і політичній основі в англомовних країнах. Словник із соціальної роботи
  8. пацифізм — -у, ч. Політична течія, прихильники якої засуджують будь-які війни, незалежно від їхнього характеру. Великий тлумачний словник сучасної мови
  9. пацифізм — ПАЦИФІ́ЗМ, у, ч. Буржуазно-ліберальна політична течія, прихильники якої засуджують будь-які війни, незалежно від їхнього характеру. Ні один революційний клас зарікатись від революційної війни не може, тому що інакше він засуджує себе на смішний пацифізм (Ленін, 32, 1973, 280). Словник української мови в 11 томах