предметність

ПРЕДМЕТНІСТЬ — одна з основних характеристик ставлення людини до світу і його окремих фрагментів як таких, що можуть бути визначені або конституйовані як особливі предмети (відчуття, мислення, досліду, теорії, практики, науки, мистецтва і т.д.)· Категорія П. позначає соціально і особистісно обумовлену форму здійснення, а також спрямованість споглядання або ж діяльності людини і, таким чином, вказує на один з основних способів орієнтації людини в світі як предметному (предметно цілісному і попредметно розчленованому). Як окремий предмет цього світу може розглядатись і сама людина. В різних традиціях П. витлумачується по-різному: 1) як загальна форма відчуження, інобуття духа, ідеї в природі і суспільстві (Гегель); як специфічна характеристика соціально-діяльнісної визначеності людини у світі, коли тільки певні соціальні форми пов'язані з приватною власністю на засоби виробництва, обумовлюють співпадання відчуження і опредметнення, породжуючи перетворену форму опредметнення — уречевлення; 2) як конструкт, існування якого обумовлено, з одного боку, річчю в собі, з другого — продуктивною властивістю свідомості (Кант); 3) як іманентна будь-якому акту усвідомлення людиною світу ознака цього світу або його фрагментів, що дані (представлені, конституйовані) в свідомості як її власні феномени (Брентано, Амейзедер, Мейнонг, Гуссерль).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. предметність — предме́тність іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. предметність — ПРЕДМЕ́ТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до предме́тний 1, 3. Для того, щоб виразити вартість полотна як згусток людської праці, треба виразити її як особливу «предметність»... Словник української мови в 11 томах
  3. предметність — ПРЕДМЕ́ТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до предме́тний 1, 3. Майстерність поета [М. Рильського] особливо помітна в предметності, опуклості зорових образів (С. Словник української мови у 20 томах
  4. предметність — -ності, ж. Абстр. ім. до предметний 1), 3). Великий тлумачний словник сучасної мови