система дисипативна

СИСТЕМА ДИСИПАТИВНА (від лат. dissipo — розсіюю) — ключове поняття наукової парадигми Пригожина. С. д. — динамічна система (природа якої може бути фізичною, хімічною, біологічною, соціокультурною та ін.), яка обмінюється з навколишнім середовищем енергією, речовиною, інформацією (процес такого обміну зветься дисипацією). У довкіллі практично всі системи — це С. д. Розглядати їх як консервативні системи, тобто такі, в яких має місце збереження енергії, речовини, інформації, можна лише приблизно. Існування С. д. є проявом другого закону термодинаміки. Для всіх С. д. характерна наявність виділеного напряму часу.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me