філогенез і онтогенез

ФІЛОГЕНЕЗ і ОНТОГЕНЕЗ — терміни для позначення двох форм розвитку організмів: історичного розвитку певного виду організмів (філогенез) та індивідуального розвитку конкретного організму (онтогенез); були запроваджені Геккелем для характеристики біогенетичного закону. Детальніше уявлення про єдність і взаємозв'язок Ф. і О. розробив Дарвін у теорії еволюції. В подальшому розвиток науки підтвердив обопільний зв'язок Ф. і О. Цей зв'язок проявляється назагал у тому, що онтогенез є результатом історичного розвитку; водночас онтогенез справляє зворотний вплив на філогенез. На метафоричному рівні поняття Ф. і О. досить широко використовуються у філософії, психології, лінгвістиці тощо. Напр., коли говорять про розвиток свідомості в Ф. і О., то мають на увазі взаємозв'язок розвитку суспільної та індивідуальної свідомості, соціальне продукування категоріальної структури мислення та її засвоєння конкретним індивідом.

В. Загороднюк

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me