ідеальне

ІДЕАЛЬНЕ — 1) Філософська категорія для позначення нематеріальної, суб'єктивно-духовної природи відображення дійсності в людській свідомості, що здатне існувати лише в актах свідомості. У філософському аспекті важливою функцією І. є характеристика відношення мислення до буття, осмислення принципової відмінності між відображенням та відображуваним, образом і об'єктом. Відображення лише відтворює властивості відображуваного, але позбавлене всілякої матеріальності. І. постійно корелює з матеріальним через мову та інші знакові системи, продукти виробничо-культурної діяльності і є основою духовного життя людини та суспільства. За Ільєнковим, І. — це аспект культури, її вимір, визначення, властивість. В історії філософії І. має два альтернативні тлумачення: ідеалістичне та матеріалістичне. У Платона І. є основоположним принципом буття та мислення. Ідеї або ейдоси є первинними нематеріальними сутностями, прообразами реальних речей. Матеріалізм розглядає І. як вторинне, похідне від матеріального, як суб'єктивний образ об'єктивної дійсності. 2) Результат процесу ідеалізації. 3) Те, що відповідає ідеалові.

М. Кисельов

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me