австромарксизм

австромаркси́зм

одна з різновидностей міжнародного опортунізму. Склався в кінці 19 – на початку 20 ст. в середовищі австрійської соціал-демократії. Австромарксисти стояли на позиціях угодовства з буржуазією, заперечували закономірності соціалістичної революції і будівництва соціалізму, прагнули заперечити міжнародний характер ленінізму. В національному питанні стояли на позиції «культурно-національної автономії». В галузі філософії взяли на озброєння неокантіанство і емпіріокритицизм. Після 2-ї світової війни теоретики А. стали проповідниками антикомунізму.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. австромарксизм — Комплекс поглядів теоретиків австр. соціал-демократії поч. XX ст. (М. Адлер, Р. Гільфердінґ, К. Реннер); характеризувався недогматичним ставленням до робіт К. Маркса, акцентуванням уваги на філософській, культурній та етичній проблематиці. Універсальний словник-енциклопедія