австромарксизм

Комплекс поглядів теоретиків австр. соціал-демократії поч. XX ст. (М. Адлер, Р. Гільфердінґ, К. Реннер); характеризувався недогматичним ставленням до робіт К. Маркса, акцентуванням уваги на філософській, культурній та етичній проблематиці.

Джерело: Універсальний словник-енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. австромарксизм — австромаркси́зм одна з різновидностей міжнародного опортунізму. Склався в кінці 19 – на початку 20 ст. в середовищі австрійської соціал-демократії. Словник іншомовних слів Мельничука