авто...

(від грец. αντός – сам)

у складних словах відповідає поняттям «само» ... (напр., автограф); «автоматичний» (напр., авторегулятор); «автомобільний» (напр., автотраса).

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. авто... — I Перша частина складних слів, що відповідає словам автомобільний, автомобіль; пишеться разом: автобудування, автоінспекція. II Перша частина складних слів, що відповідає слову автоматичний і поняттю "самохідний"; пишеться разом: автозварювання... Літературне слововживання
  2. авто... — Само... Словник чужослів Павло Штепа
  3. авто... — I Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову автомобільний, напр.: автовокзал, автопарк, автоперегони і т. ін.; 2) слову автомобіль, напр.: автобензовоз і т. ін. II Перша частина складних слів, що відповідає слову автоматичний (у 1 знач.), напр. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. авто... — АВТО...¹ Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову автомобі́льний, напр.: автоба́за, автовокза́л, автогара́ж, автомото́р, автопа́рк, автоперего́ни, автопробі́г, автопромисло́вість, автосполу́чення, автоши́на; 2) слову автомобі́ль, напр. Словник української мови у 20 томах
  5. авто... — рос. авто... (від грец. autos — сам) — у складних словах відповідає поняттям "само..." (напр.: авторегулятор, автоблокування). Eкономічна енциклопедія