авто...

АВТО...¹

Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову автомобі́льний, напр.: автоба́за, автовокза́л, автогара́ж, автомото́р, автопа́рк, автоперего́ни, автопробі́г, автопромисло́вість, автосполу́чення, автоши́на; 2) слову автомобі́ль, напр.: автобензово́з, автоцисте́рна.

АВТО...²

Перша частина складних слів, що відповідає слову автомати́чний у 1 знач., напр.: автовага́, автозва́рювання, автомасаже́р, автопода́ча.

АВТО...³

Перша частина складних слів, що відповідає слову самохі́дний у 1 знач., напр.: автоваго́н, автоплу́г.

АВТО...

Перша частина складних слів, що відповідає словам свій, вла́сний або основі са́мо в словах іншомовного походження, напр.: автобіогра́фія, автогравю́ра.

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. авто... — I Перша частина складних слів, що відповідає словам автомобільний, автомобіль; пишеться разом: автобудування, автоінспекція. II Перша частина складних слів, що відповідає слову автоматичний і поняттю "самохідний"; пишеться разом: автозварювання... Літературне слововживання
  2. авто... — Само... Словник чужослів Павло Штепа
  3. авто... — I Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову автомобільний, напр.: автовокзал, автопарк, автоперегони і т. ін.; 2) слову автомобіль, напр.: автобензовоз і т. ін. II Перша частина складних слів, що відповідає слову автоматичний (у 1 знач.), напр. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. авто... — (від грец. αντός – сам) у складних словах відповідає поняттям «само» ... (напр., автограф); «автоматичний» (напр., авторегулятор); «автомобільний» (напр., автотраса). Словник іншомовних слів Мельничука
  5. авто... — рос. авто... (від грец. autos — сам) — у складних словах відповідає поняттям "само..." (напр.: авторегулятор, автоблокування). Eкономічна енциклопедія