автохтони

автохто́ни

(від грец. αύτόχθων – місцевий, корінний)

1. Корінні жителі певної території, країни (тубільці, аборигени).

2. Організми, що живуть там, де вони виникли в процесі еволюції.

3. Гірські породи або корисні копалини, вихідний матеріал яких виник на місці утворення їх. Протилежне – алохтони.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me