біомаса

біома́са

(від біо... та маса)

кількість живих організмів у популяції, біоценозі або біосфері, виражена в одиницях сухої або вологої речовини, іноді в одиницях енергетичного еквівалента (в калоріях), на одиницю поверхні або об’єму території проживання.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. біомаса — Маса органічної матерії, що міститься в тваринних чи рослинних організмах певного простору; вимірюється у еквіваленті т.зв. сирої (натуральна маса організмів) чи сухої (безводна маса) маси, у перерахунку на органічний вуглець або одиниці енергії. Універсальний словник-енциклопедія
  2. біомаса — -и, ж. Маса живих організмів, що припадає на одиницю поверхні суші (дна водойми) або об'єму води. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. біомаса — БІОМА́СА, и, ж., екол. Маса живих організмів, що припадає на одиницю поверхні суші або об'єму води. Вивчення чисельності виду є основним моментом як для визначення його біомаси, так і для визначення місця виду в біогеоценозах (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  4. біомаса — Загальна маса особин живих організмів, яка припадає на одиницю площі. Біомаса складається з фітомаси і зоомаси. Словник термінів з агрофітоценології
  5. біомаса — біома́са іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови