дисконтна політика

диско́нтна полі́тика

(від дисконт)

політика підвищення або зниження ставок за купівлю векселів центральними емісійними банками капіталістичних країн для регулювання попиту й пропозиції позичкових капіталів, стану платіжного балансу і валютних курсів.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. дисконтна політика — (англ. discount policy) одна із форм грошово-кредитної політики центральних (національних) банків... Економічний словник
  2. дисконтна політика — рос. дисконтная политика облікова грошово-кредитна політика, підвищення або зниження облікових ставок процента за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал. Проводиться центральними банками. Eкономічна енциклопедія