індустріалізація

індустріаліза́ція

(від індустрія)

процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства країни і особливо в промисловості. Характер, темпи, джерела коштів, цілі й соціальні наслідки І. визначаються панівними в даній країні виробничими відносинами. Капіталістична І. відбувається стихійно і нерівномірно, на основі приватної власності на засоби виробництва, в гострій конкурентній боротьбі. Рушійною силою її є гонитва капіталістів та їхніх об’єднань (монополій) за одержанням високих прибутків, а джерелами коштів – жорстока експлуатація трудящих всередині країни і розорення дрібних товаровиробників, концесії, пограбування народів інших країн, воєнні контрибуції тощо. Здебільшого починається з розвитку легкої промисловості і лише після нагромадження капіталу розвивається й важка індустрія. У процесі І. поглиблюються й загострюються всі суперечності капіталізму. Посилюється ступінь експлуатації трудящих. Соціалістична І. докорінно відрізняється від капіталістичної за методами і темпами здійснення її, джерелами ресурсів і соціально-економічними наслідками. Вона є засобом створення матеріально-технічної бази соціалізму, провадиться планомірно завдяки суспільній власності на засоби виробництва, починається з розвитку важкої індустрії. Соціалістична І. є основою для перебудови всіх галузей народного господарства, особливо дрібнотоварного сільсько-господарського виробництва на соціалістичних засадах, для ліквідації капіталістичного укладу і перемоги соціалістичних форм господарства, для забезпечення техніко-економічної незалежності соціалістичних держав від капіталістичної системи, забезпечення зміцнення обороноздатності країн соціалізму. Соціалістична І. розширює можливості для розвитку продуктивних сил суспільства, створює умови для неухильного підвищення рівня добробуту і культури трудящих. Основними джерелами коштів для неї є внутрігосподарські нагромадження, а з утвердженням соціалізму в ряді країн – і їхня взаємна інтернаціональна допомога, використання переваг міжнародного соціалістичного поділу праці і розвитку соціалістичної економічної інтеграції.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. індустріалізація — ІНДУСТРІАЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж. Розвиток великої машинної техніки та впровадження її в господарство країни. Індустріалізація країни означала насамперед розвиток важкої промисловості — металургійної, паливної, енергетичної, хімічної, машинобудування (Ек. геогр. Словник української мови в 11 томах
  2. індустріалізація — Процес пришвидшеного розвитку промисловості, який випереджує ін. галузі економіки; наслідки: збільшення частки промисловості у сукупному національному доході, зростання кількості зайнятих у цьому секторі. Універсальний словник-енциклопедія
  3. індустріалізація — індустріаліза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  4. індустріалізація — -ї, ж. Розвиток великої машинної техніки та впровадження її в господарство країни. || Запровадження в певну галузь виробництва великої машинної техніки. Індустріалізація будівництва. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. індустріалізація — рос. индустриализация процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства країни, і особливо промисловості. Eкономічна енциклопедія