індустріалізація

ІНДУСТРІАЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж. Розвиток великої машинної техніки та впровадження її в господарство країни.

Індустріалізація країни означала насамперед розвиток важкої промисловості — металургійної, паливної, енергетичної, хімічної, машинобудування (Ек. геогр. СРСР, 1957, 9);

Індустріалізація СРСР — великий подвиг робітничого класу, всього народу, який не шкодував ні сил, ні засобів, свідомо йшов на жертви, щоб витягти країну з відсталості (Програма КПРС, 1961, 11);

// Запровадження в певну галузь виробництва великої машинної техніки.

З метою індустріалізації робіт трест застосовує збірні залізобетонні й бетонні фундаменти (Архіт. і буд., 3, 1955, 19);

Індустріалізація будівництва.

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. індустріалізація — рос. индустриализация процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства країни, і особливо промисловості. Eкономічна енциклопедія
  2. індустріалізація — індустріаліза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. індустріалізація — -ї, ж. Розвиток великої машинної техніки та впровадження її в господарство країни. || Запровадження в певну галузь виробництва великої машинної техніки. Індустріалізація будівництва. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. індустріалізація — індустріаліза́ція (від індустрія) процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства країни і особливо в промисловості. Характер, темпи, джерела коштів, цілі й соціальні наслідки І. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. індустріалізація — Процес пришвидшеного розвитку промисловості, який випереджує ін. галузі економіки; наслідки: збільшення частки промисловості у сукупному національному доході, зростання кількості зайнятих у цьому секторі. Універсальний словник-енциклопедія