космологія

Всесвітознавство

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. космологія — КОСМОЛО́ГІЯ, ї, ж. Учення про всесвіт як єдине ціле; // Розділ астрономії, присвячений цьому&́9;вченню. Словник української мови в 11 томах
  2. космологія — космоло́гія (від космо... і ...логія) вчення про будову й розвиток Всесвіту. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. космологія — Космоло́гія, -гії, -гією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  4. космологія — -ї, ж. Учення про Всесвіт як єдине ціле. || Розділ астрономії, присвячений цьому вченню. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. космологія — КОСМОЛОГІЯ (від грецьк. κόσμοζ — всесвіт; λογοζ — слово, вчення) — наука, яка досліджує походження, еволюцію, структуру Всесвіту в цілому, його просторових і часових масштабів, матеріального наповнення: протозоряної речовини, зірок, зоряних асоціацій... Філософський енциклопедичний словник
  6. космологія — Розділ астрономії, досліджує Всесвіт — його будову та еволюцію. Універсальний словник-енциклопедія
  7. космологія — КОСМОЛО́ГІЯ, ї, ж. Учення про Всесвіт як єдине ціле. Скіфська космологія становила частину індоіранської. Їй притаманні такі уявлення: впорядкований Всесвіт (на відміну від невпорядкованого хаосу, що його оточує) має форму квадрата (з навч. літ. Словник української мови у 20 томах
  8. космологія — космоло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови