їдати

Бревкати, вибревкати, зібревкати, набревкатися, побревкати, гамати, гамнути, вигамувати, вигамати, повигамувати, згамувати, згамати, позгамувати, нагамуватися, нагаматися, гателити, вигателювати, вигателити, повигателювати, згателювати, згателити, позгателювати, погателити, глимати, глинути, зглимувати, зглимати, позглимувати, поглимати, жерти, вижирати, вижерти, повижирати, зіжирати, зіжерти, позіжирати, обжиратися, обжертися, пообжиратися, пожирати, пожерги, нажиратися, нажертися, жолопати, вижолопувати, вижолопати, зіжолопувати, зіжолопати, позіжолопувати, пожолопати, жмакувати, жмакати, зіжмаковувати, зіжмакувати, пожмакувати, жувати, зіжовувати, зіжувати, нажовувати, нажувати, понажовувати, пожовувати, пожувати, пережовувати, пережувати, попережовувати, жумрати, жумрити, зіжумрувати, зіжумрити, пожумрувати, пожумрити, розжумрувати, розжумрити, затирати, затерти, позатирати, зумрати, зізумрувати, зізумрати, позізумрувати, ковтати, ковтнути, проковтнути, кутуляти, закутуляти, покутудяти, скутуляти, лигати, лигнути, лиганути, злигувати, злигати, позлигувати, полигати, ликати, ликнути, зликати, зликнути, позликати, маламурити, змаламурювати, змаламурити, позмаламурювати, молоти, замолоти, змолоти, помолоти, молотити, змолотити, помолотити, наминати, намнути, понаминати, поживлятися, поживитися, виживлятися, виживитися, споживати, спожити, заживати, зажити, уживати, ужити, повживати, трощити, потрощити, строщити, тьопати, потьопати, стьопати, убирати, убрати, повбирати, уминати, умняти, ум'яти, заминати, заняти, повминати, умолоти, змолоти, помолоти, упорати, спорати, хамелити, зіхамелити, похамелити, схамелити, хламати, зіхламати, похламати, схламати, хрумати, хрумкнути, зіхрумкати, похрумкати, схрумкати, хрумсати, зіхрумсати, похрумсати, хрумкотіти, зіхрумкотіти, похрумкотіти, хрумчати, захрумчати, похрумчати, див. глодати, трапезувати

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. їдати — див. їсти Словник синонімів Вусика
  2. їдати — їда́ти дієслово недоконаного виду рідко Орфографічний словник української мови
  3. їдати — тільки мин. ч., недок., перех. і без додатка, розм., рідко. Багато разів їсти (у 1 знач.). Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. їдати — ЇДА́ТИ, тільки мин. ч., недок., перех. і без додатка, розм., рідко. Багато разів їсти (у 1 знач.). Як я молодою бувала, по 40 вареників їдала (Номис, 1864, № 8146). Словник української мови в 11 томах
  5. їдати — Їда́ти, -да́ю, -єш гл. Ѣдать, съѣдать. Як я молодою бувала, по 40 вареників їдала, а тепер хамелю-хамелю, насилу 50 умелю. Ном. № 8146. Словник української мови Грінченка