анти...

анти... – проти...

Анти..., префікс. Означає протилежність, протидію, заміну, надає лексемам книжного відтінку, а деяким суспільно-політичним словам – відтінку несхвалення, зневажливості: антиалкогольний, антибіотики, антиісторичний, антиморальний, антинауковий, антисеміт, антисанітарний, антитеза, антихрист, антихудожній тощо. З власними назвами пишеться через дефіс: анти-Європа. У складі найменувань подається з великої літери: Анти-Дюринг.

Проти..., префікс. Уживається переважно для означення засобу боротьби з якимись захворюваннями, захисту від небезпеки, загрози: протигангренозний, протигрибковий, протитуберкульозний, протицинговий, протихолерний, протичумний, протишоковий, протиотрута, протиприродний, протираковий, протиторпедний, протиударний, протихімічний, протитанковий, протитуманний і т. ін.

Іноді (найчастіше в суспільно-політичній літературі) ці префікси вживають паралельно: антибактеріальний – протибактеріальний, антигромадський – протигромадський, антидержавний – протидержавний, антиерозійний – протиерозійний, антинародний – протинародний, антитіла – протитіла, антиурядовий – протиурядовий.

Джерело: «Уроки державної мови» з газети «Хрещатик» на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. анти... — (грец. άντι...) префікс, що означає протилежність, протидію, ворожість, заміну, подібність. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. анти... — Префікс, що означає протилежність, протидію, ворожість, а також заміну чи подібність. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. анти... — Проти... Словник чужослів Павло Штепа
  4. анти... — рос. анти... (грец. anti — префікс, що означає протидію, протилежність, заміну, ворожість, непримиренність (напр., антидемократичний, антимонопольний). Eкономічна енциклопедія
  5. анти... — АНТИ... Префікс, що вживається для творення слів зі знач. протиле́жний, ворожий чому-небудь; проти; напр.: антиалергі́йний, антиаритмі́чний, антиколоніа́льний, антиоксида́нтний, антифеода́льний. Словник української мови у 20 томах
  6. анти... — АНТИ... – ПРОТИ... Анти... преф. Означає протилежність, протидію, заміну тощо; надає словам книжного відтінку, а деяким суспільно-політичним словам – відтінку несхвалення, зневажливості: антиалкогольний, антибіотики, антивоєнний, антиінфекційний... Літературне слововживання