дієприкметники

Відомо, що для перекладу російських дієприкметників теперішнього часу на -ущ-, -ующ-, минулого часу на -вш- тощо в українській мові часто бракує аналогічних широковживаних дієприкметників. Двомовні словники в таких випадках пропонують використовувати сполучення відповідних дієслів із сполучниками який, що. Однак послідовне механічне запровадження такого синтаксичного звороту призводить до примітивізації мови, особливо якщо його вжито без додатків і до того ж коли він стоїть наприкінці речення: "вітер доносив запах пшениці, що колосилася"; "пожував губами, що посмикувалися"; "із сковорідкою, що шкварчала"; "дивлячись услід машині, що від’їхала"; "він дивився на собак, що гавкали"; "слова пісні, що сподобалася".

Уникнути таких стилістичних огріхів можна було б: а) замінивши цей зворот прикметником: замість "відвернутися від справи, що завалюється" – "від безнадійної, пропащої справи"; "лампа, що чадить" – "чадна лампа"; "стежити за предметами, що рухаються" – "за рухомими предметами"; "набридло тренування, що затягнулося" – "затяжне (таке довге) тренування"; "почуття біди, що насувалася" – "неминучої біди"; б) замінивши дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом: "прокотився гуркіт мотора, що наближався" – "прокотився, наближаючись, гуркіт мотора"; "нові гості, що приходили, розповідали" – "нові гості, приходячи, розповідали"; "коли сестра, що вискочила, прибігла" – "коли сестра, вискочивши, прибігла"; в) замінивши вказівним займенником: "здавалось, що четверте літо, що надходило, буде останнім" – "здавалось, що це, четверте, літо буде останнім"; "невже те, що відбувається, якось стосується його?" – "невже все це якось стосується його?"; г) перебудувавши речення: "клуб, що згорів, досі не відбудували" – "після пожежі клуб досі не відбудували"; "батько скаржився на недугу, яка посилилася" – "батько скаржився, що недуга посилилась" або "що став дедалі більше недугувати"; "стільки для думок було в ній просторів, що відкривалися" – "стільки просторів відкривалося в ній для думок"; ґ) додавши принаймні одне відповідне за змістом слово: "небо з поодинокими зірками, що поволі згасали"; "Мишко, що вже трохи підріс, пас телят"; д) знявши таку синтаксичну конструкцію, коли з ширшого контексту зрозуміло, про що йдеться: "кричав Іван услід братам, що віддалялися" – можна зняти віддалялися, бо є услід; "поки не пригостила молозивом від корови, що отелилася" – про те, що корова отелилася, було відомо з попереднього контексту і з того, що пригощають молозивом.

Широко вживається в українській мові формальна група дієприкметників, співвідносних з пасивними, яку становлять незмінні форми на -но (-єно), -то: організовано зустріч, видано роман, знайдено скарб, проїзд заборонено, кинено (кинуто) на землю, налито води. Ой у полі жито, Копитами збито, Під білою березою Козаченька вбито. Ой убито, вбито, затягнено в жито, Червоною китайкою Личенько накрито (пісня).

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me