максимум

МАКСИМУМ – МАКСИМА

Максимум, -у. 1. Найбільша кількість, найвищий ступінь. 2. У математиці – найбільше значення функції порівняно з її значенням в усіх достатньо близьких точках.

Наявність цього слова, вжитого у значенні прислівника, не впливає на відмінок числівника, що стоїть за ним: відстань, що дорівнює максимум двомстам метрам.

Максима, -и. Формула, що виражає якусь моральну вимогу, логічний чи етичний принцип, норму поведінки тощо.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. максимум — максимум – мінімум Як прислівники вживаються найчастіше в конструкціях на позначення кількості. Наявність слова максимум (мінімум) не впливає на відмінок числівника, що стоїть за ним. «Уроки державної мови» з газети «Хрещатик»
 2. максимум — ма́ксимум іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 3. максимум — Найбільша величина <�кількість>; ЯК ПР. |що|найбільше, максимально. Словник синонімів Караванського
 4. максимум — див. багато Словник синонімів Вусика
 5. максимум — -у, ч. 1》 Найбільша кількість, величина, найбільше виявлення чогось; прот. мінімум. || Найвища точка на шкалі вимірювального приладу. Барометричний максимум — область високого атмосферного тиску. 2》 у знач. присл. Найбільше, щонайбільше, максимально. Великий тлумачний словник сучасної мови
 6. максимум — МА́КСИМУМ, у, ч. 1. Найбільша кількість, величина, найбільше виявлення чогось; протилежне мінімум. Викрутив звук на максимум і спробував пропустити настрій співачки крізь себе (Любко Дереш); Нарешті черговий автомат, переробивши всю інформацію... Словник української мови у 20 томах
 7. максимум — ма́ксимум (від лат. maximum – найбільше) 1. Найбільша кількість, найвищий ступінь. 2. матем. Найбільше значення функції порівняно з її значеннями у всіх достатньо близьких точках. 3. М. барометричний – область високого атмосферного тиску. Словник іншомовних слів Мельничука
 8. максимум — НАЙБІ́ЛЬШЕ (при сл. зі знач. кількості — як позначення крайньої, граничної кількості кого-, чого-небудь), НЕ БІЛЬШ (НЕ БІ́ЛЬШЕ) НІЖ (ЯК), ЩОНАЙБІ́ЛЬШЕ, МАКСИМА́ЛЬНО, МА́КСИМУМ, ВІД СИ́ЛИ розм. Колишня велика куркульська хата.. Словник синонімів української мови
 9. максимум — Ма́ксимум, -му, -мові; -муми, -мів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 10. максимум — МА́КСИМУМ, у, ч. 1. Найбільша кількість, величина, найбільше виявлення чогось; протилежне мінімум. Капітал не питає про тривалість життя робочої сили. Словник української мови в 11 томах
 11. максимум — рос. максимум найбільша або гранична кількість (обсяг, величина); найвищий ступінь. Програма М. накреслює найвищу на даний час або в перспективі мету й завдання діяльності організації, галузі, держави. Eкономічна енциклопедія