машинно-...

МАШИННО-... – МАШИНО...

Машинно-... Перша частина складних слів, що відповідає слову машинний; пишеться через дефіс: машинно-дорожній, машинно-технічний.

Машино... Перша частина складних слів, що відповідає слову машина; пишеться разом: машиноремонтний, машинознавство (але машино-година, машино-місце).

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. машинно-... — МАШИ́ННО-... Перша частина складних слів, що відповідає слову маши́нний, напр.: маши́нно-шляхови́й, маши́нно-меліорати́вний. Словник української мови у 20 томах