плюскнути

ПЛЮСКНУТИ – ПЛЮСНУТИ

Плюскнути. Сплющуватися: зерно плюскне.

Плюснути. Видати плюскіт (про рідину); налити з плюском; ударитися, впасти з плюскотом: хвиля плюснула в камінь, плюснути води в миску, плюснути в калюжу.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me