пневмо...

Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "який діє за допомогою стисненого повітря", "який стосується легень"; пишеться разом: пневмогідроагрегат, пневмозавантажування (але пневмо-вакуумний).

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. пневмо... — Перша частина складних слів, що відповідає значенням: а) який діє за допомогою стисненого повітря, напр.: пневмодвигун, пневмопістолет, пневмосистема і т. ін.; б) який стосується легень: пневмосклероз (склероз легень), пневмоплеврит (плеврит легень) і т. ін. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. пневмо... — ПНЕВМО... Перша частина складних слів, що відповідає значенням; // Який діє за допомогою стисненого повітря, напр.: пневмодвигу́н, пневмоінструме́нт, пневмомаши́на, пневмопістоле́т, пневмосисте́ма.; // Який стосується легень: пневмосклеро́з (склероз легень), пневмоплеври́т (плеврит легень). Словник української мови у 20 томах