таксація

Ї, ор. -єю. Визначення такси, кількості та якості чогось; оцінка лісу тощо: таксація товарів, таксація врожаю, лісова таксація.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. таксація — такса́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. таксація — -ї, ж., спец. 1》 Визначення такси, розцінок, цін на що-небудь, тарифів на послуги. Таксація товарів. 2》 Матеріальна оцінка лісу (визначення запасу та якості деревини, приросту, об'єму лісоматеріалів і т. ін.). 3》 Визначення кількості та якості чогось. Таксація врожаю. Таксація земель. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. таксація — Таксація, -ції ж. Таксація, оцѣнка лѣсовъ и земель по ихъ доходности. Шейк. Словник української мови Грінченка
  4. таксація — ТАКСА́ЦІЯ, ї, ж., спец. 1. Визначення такси, розцінок на що-небудь. Таксація товарів. 2. Матеріальна оцінка лісу (визначення запасу та якості деревини, приросту, об'єму лісоматеріалів і т. ін.). Словник української мови у 20 томах
  5. таксація — (англ. taxation) 1. оцінка, встановлення такси. 2. т. лісу – облік і матеріальна оцінка лісу; складання технічної характеристики деревостою, визначення запасу деревини, віку насаджень, їхнього щорічного приросту тощо. Економічний словник
  6. таксація — ТАКСА́ЦІЯ, ї, ж., спец. 1. Визначення такси, розцінок на що-небудь. Таксація товарів. 2. Матеріальна оцінка лісу (визначення запасу та якості деревини, приросту, об’єму лісоматеріалів і т. ін.). Словник української мови в 11 томах
  7. таксація — Такса́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  8. таксація — Такса́ція: — оцінювання речей [14] Словник з творів Івана Франка
  9. таксація — такса́ція (від лат. taxatio – оцінювання) 1. Оцінка, встановлення такси (1). 2. Т. лісу – оцінка лісу; визначення запасу деревини, віку насаджень, щорічного приросту їх тощо. Словник іншомовних слів Мельничука
  10. таксація — рос. таксация встановлення цін на товари та послуги. Eкономічна енциклопедія